NL / EN

Foundation

MISSIE

The Maarten Van Severen Foundation werd opgericht in het voorjaar van 2008 door familie en vrienden van ontwerper Maarten Van Severen (1956-2005). In navolging van diens wens kort voor zijn overlijden beheert de stichting zijn artistieke nalatenschap. Ze opereert vanuit Gent, waar het oeuvre van Maarten Van Severen grotendeels tot stand kwam.

De drie grote doelstellingen van de MVS Foundation zijn:

1. BEHEREN

De MVS Foundation beheert het archief en de auteursrechten van Maarten Van Severen. Ze heeft ervoor gezorgd dat het archief professioneel geïnventariseerd en herverpakt werd, met steun van de Vlaamse Overheid. Ze heeft de nodige ingrepen gedaan om het duurzaam te bewaren en zal daar ook in de toekomst over waken. In functie van het behoud van de ruimere artistieke nalatenschap van de ontwerper doet de stichting ook inspanningen om wat elders bewaard wordt over Maarten Van Severen (archief, prototypes, unieke stukken,… bij producenten, opdrachtgevers, medewerkers, enzovoort) te registreren en het behoud ervan aan te moedigen. Op die manier kan de MVS Foundation een aanspreekpunt zijn voor al wie het werk van Maarten Van Severen wil bestuderen of er ruchtbaarheid aan wil geven.

2. BESCHIKBAAR MAKEN

De MVS Foundation vond een belangrijke partner in de Stad Gent, meer bepaald in De Zwarte Doos (het Stadsarchief van Gent), waar het archief van Maarten Van Severen sinds eind 2008 in goede omstandigheden bewaard wordt. Door een overeenkomst tussen de MVS Foundation, de familie Van Severen en de Stad Gent, gesloten op 16/03/2011, zijn de eigendomsrechten, de bewaring en de toegankelijkheid van het archief in De Zwarte Doos gedurende minstens 25 jaar gegarandeerd. Wie het archief van Maarten Van Severen wil bekijken, kan het juiste dossier opzoeken in de databank en vervolgens opvragen in de leeszaal van De Zwarte Doos.

3. LEVENDIG HOUDEN

De MVS Foundation wil initiatieven opzetten of ondersteunen die het erfgoed van een verdienstelijke en internationaal gereputeerde ontwerper een bron van inspiratie laten zijn in de culturele wereld. Daartoe wil het sterke samenwerkingsverbanden aangaan met partners in Vlaanderen en het buitenland. Een eerste concrete realisatie in dit verband was de tentoonstelling ‘De stoel .03 van Maarten Van Severen’. In 2015, tien jaar na zijn dood, start de MVS Foundation in samenwerking met KASK Gent een Leerstoel Maarten Van Severen op, waarbij jaarlijks een andere autoriteit uit de wereld van het design twee lezingen en een workshop zal geven.