NL / EN

Foundation

Inventarisatieproject

Dankzij een projectsubsidie van het Vlaamse Agentschap Kunsten en Erfgoed kon de MVS Foundation drie jaar lang werken aan de inventaris van het archief van Maarten Van Severen.
 
Het archief bevat om te beginnen projectdossiers, die onder meer bestaan uit ontwerptekeningen, schetsen, foto’s en briefwisseling, maar ook uit driedimensionale stukken, zoals schaalmodellen, studies, prototypes, stalen, enzovoort. Naast de projectdossiers zijn er ook de administratie en de boekhouding van het bureau, dossiers over tentoonstellingen en publicaties, dossiers over promotie, de bibliotheek, documentatie en een beperkt aantal persoonlijke stukken.
 
Al dat materiaal, dat eind 2008 verhuisd werd van het atelier van de ontwerper naar De Zwarte Doos, werd eerst geordend volgens een archiefschema, dat een goed beeld geeft van de structuur van het archief. Elk stuk heeft er zijn plaats, bepaald door zijn functie op het moment dat het werd aangemaakt.
 
Daarna werd alles beschreven volgens de internationale standaard ISAD(G). Van elk dossier werden een aantal kenmerken vastgelegd, zoals de titel, de omvang en de datering. Voor projectdossiers werden ook de locatie en de andere ontwerpers of uitvoerders die bij het project betrokken waren, aangegeven. Wanneer zaken zoals de naam van een opdrachtgever of de datering van een project niet duidelijk waren, werd in de mate van het mogelijke contact opgenomen met de juiste mensen. Vervolgens werd de inventaris omgezet van een Excelbestand naar een databank met de open source software Ica-Atom, zodat de informatie doorzoekbaar wordt en in de toekomst kan worden aangevuld.
 
De fysieke documenten werden herverpakt in zuurvrije omslagen en dozen. Voor de foto’s en dia’s werden speciale foto-albums aangekocht. Archieftekeningen op groot formaat worden voortaan bewaard in affichemappen en kokers. De schaalmodellen werden gereinigd en herverpakt door twee stagiaires Conservatie en Restauratie. Zo’n 5000 faxen en de videobeelden die Maarten Van Severen in 1987 nam in Japan werden gedigitaliseerd. Een rokje en bikini in zalmleer en de rugleuningen van twee F88’s werden gerestaureerd. Voor de duurzame bewaring van het digitaal archief werd onder begeleiding van Packed een traject opgestart dat momenteel nog loopt.
 
Naast het inventariseren zette de MVS Foundation tijdens dit project in op het documenteren van het werk van Maarten Van Severen door middel van interviews met sleutelfiguren zoals Nick Top, Rolf Fehlbaum en Rem Koolhaas.
 
De MVS Foundation werd tijdens dit project ondersteund door zes partners: De Zwarte Doos (het Stadsarchief Gent), het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (VAi), het Design museum Gent, de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent, de opleiding Conservatie en Restauratie van de Artesis Hogeschool Antwerpen en productiehuis Pain Perdu.