NL / EN
Copyright Bart Van Leuven
Foto Storm Calle. Copyright Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
Foto Storm Calle. Copyright Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
Foto Storm Calle. Copyright Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
Foto Storm Calle. Copyright Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief
Foto Storm Calle. Copyright Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief

Het archief ontsluierd

Mei 2013
Op 28 mei zette The Maarten Van Severen Foundation de databank van het archief van Maarten Van Severen online. Aan de inventaris van dit archief werd de voorbije drie jaar gewerkt, met steun van de Vlaamse Overheid. Het was Maarten Van Severen zelf die graag wou dat zijn archief ontsloten zou worden voor onderzoekers, nieuwe generaties ontwerpers en liefhebbers van zijn werk. The Maarten Van Severen Foundation vond een belangrijke partner in De Zwarte Doos, het Stadsarchief van Gent, waar het archief sinds eind 2008 bewaard wordt. De databank die het archief doorzoekbaar maakt is gekoppeld aan een beeldbank, die elk projectdossier uit het archief meteen illustreert. Wie wil kan een project opzoeken in de databank en vervolgens het archiefdossier opvragen en bekijken in de leeszaal van De Zwarte Doos. De lancering van de databank werd gevierd met een evenement in het STAM in Gent, waarop Xaveer De Geyter, Wivina Demeester, Anna Luyten en Harm Scheltens kwamen vertellen hoe ze Maarten Van Severen hebben gekend.